Intake opstellen Handboek Arbeidsvoorwaarden

Een Arbeidsvoorwaardenhandboek

U wilt meer grip krijgen en houden op de relatie met uw werknemers. Geld verdienen, bezig zijn met uw klanten, daar gaat het om. Personeelszaken horen er echter ook bij en uw rechten en die van uw medewerkers moeten meer in balans komen (zie Managen is meer dan leidinggeven). Hoe gaat u dat realiseren?

Een van de mogelijkheden is om een aanzienlijk deel van de werkzaamheden met en rond personeel uit te besteden aan een professional. (zie Personeelsmanagement, dat moet je een ander laten doen) In feite is hier beschreven hoe u uw eigen afdeling personeelszaken op maat organiseert.

In het artikel Een Arbeidsvoorwaardenhandboek, moet je dat willen? hebben we in grote lijnen geschetst wat een andere, meer simpele, mogelijkheid is om uw wensen op papier te (laten) zetten. U creëert daarmee een stuk gereedschap waarmee u in uw eigen onderneming aan de slag kunt. Hoe je een handboek voor je personeel opstelt en waar zo’n arbeidsvoorwaardenhandboek aan moet voldoen is beschreven in het artikel Aanpak opzet Handboek Arbeidsvoorwaarden.

De kennismaking

Om welke vorm van samenwerking het ook gaat, deze kan pas van start gaan als er een persoonlijke match is. Daarom starten wij altijd met een kennismakingsgesprek. Tijdens de kennismaking worden de vragen en wensen die op het gebied van personeelsbeleid bestaan en de bijbehorende doelen in kaart gebracht, zodat de uitgangspunten voor u en ons helder zijn.
Aan de hand van een gestructureerde methode nemen we met elkaar alle zaken door die spelen, of kunnen spelen, binnen uw onderneming. Daarna bepaalt u de prioriteiten en maken we gezamenlijk een plan van aanpak.

Uw inbreng

Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Wij schatten in dat het gesprek rond 2 uur tijd zal vergen. Wij stellen het op prijs om naast u, ook met uw onderneming kennis te maken. Even door het bedrijf lopen geeft vaak een goede indruk van de sfeer en cultuur die er heerst. Wij gaan er van uit dat degene die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid en degene die het besluit gaat nemen ten aanzien van eventuele inzet van externe deskundigheid bij dit gesprek betrokken worden.

Resultaat van het gesprek

Op basis van dit gesprek zenden wij u een bevestiging met de gemaakte afspraken, inclusief een aanbieding van de tijd en kosten om de doelen te bereiken. Indien u het aanbod passend vindt, maken we concrete afspraken over een startdatum of een datum waarop de doelen gerealiseerd moeten zijn.

Wanneer u belangstelling heeft voor een gesprek kunt u dit aangeven via het aanvraagformulier.


Dit artikel downloaden


In de rubriek
 ' MKB en Personeelsmanagement
vindt u meer artikelen over dit onderwerp.