Outsourcing grote maatschappelijke dreiging?

Zeker in de huidige economische situatie is het onontkoombaar dat bedrijven op zoek gaan naar wegen om de kosten te drukken. In veel gevallen betekent dit dat bepaalde routinematige processen als personeelsadministraties, onderhoud etc. worden uitbesteed naar lagelonenlanden met een flexibele arbeidsmarkt.

We spreken van off-shoring als een bedrijf zelf servicecentra opent zoals ABN AMRO in India en van outsourcing als een bedrijf zijn bedrijfsprocessen uitbesteedt aan een externe dienstverlener, die het vervolgens ook weer onderbrengt in één van haar delivery-centra in een lagelonenland. Misschien toch even tijd om stil te staan bij de verschijnselen outsourcing en off-shoring, niet alleen als bedrijfskundig fenomeen maar ook als maatschappelijk issue.

Publieke opinie in Nederland

In Nederland kunnen we constateren dat de discussie over outsourcing en off-shoring nog geen issue is. Het verlies aan banen wordt nog steeds toegeschreven aan het economisch klimaat en niet aan keuzes die gemaakt worden door bedrijven. Helder is dat de Nederlandse politiek in elk geval geen keuzes wil maken om voor de uittocht van administratieve banen alternatieve hooggekwalificeerde werkgelegenheid te creëren. Het niveau van de discussie verheft zich nog niet boven dat van de traditionele tegenstelling tussen links en rechts.

Outsourcing: zegen of vloek?

Elke vernieuwing en verbetering begint met een crisis, die meestal loopt volgens de stappen:

  • onbewust, onbekwaam,
  • bewust, onbekwaam,
  • bewust, bekwaam,
  • onbewust, bekwaam.

In Nederland zitten we nog duidelijk in het stadium van onbewust en onbekwaam. In andere landen bestaat de bewustwording al, maar het is uiteraard de vraag of protectionisme de manier is om deze crisis op te lossen. Dit protectionisme kan de welvaartslanden wel de lucht creëren die nodig is voor innovatie en het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid. Bedrijven zijn tenslotte omwille van hun continuïteit verplicht om hun concurrentiepositie op peil te houden en moeten meegaan in de trend van outsourcing en off-shoring. Dit pleit ze echter geenszins vrij van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om adequate werkgelegenheid te bieden.

Outsourcing en off-shoring zullen bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie en aan het verlies aan banen. Wanneer gaan we kijken of we de welvaart minimaal kunnen behouden?

Terug naar overzicht

Categoriën

businessissues.nl.nl 2017 2023 | Sitemap | Disclaimer | Privacybeleid |