Uitdagingen in de industrie

De industrie in zijn geheel staat de komende jaren voor een immense uitdaging. Net als andere sectoren in Nederland en Europa, moet ook de industriële sector haar uitstoot flink verminderen. In 2022 was de industrie met ruim 49 megaton CO2-uitstoot verantwoordelijk voor bijna 31% van de uitstoot. Daarmee is het één van de grote vervuilers. Net als sectoren als landbouw en mobiliteit moet ook de industrie grote stappen maken met het verminderen van de uitstoot om zo de 55% reductie in 2030 te behalen. Behalve het verminderen van de CO2-uitstoot, is energiebesparing een hot item in de industrie. Graag vertellen we meer over de uitdagingen en oplossingen in de industrie.

CO2 uitstoot verminderen

De industriële sector is verantwoordelijk voor bijna één derde van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De komende jaren moet dit fors omlaag gebracht worden. Hier zijn ze al een aantal jaren goed mee bezig. Zo is de uitstoot in de industrie de afgelopen 20 jaar al met ruim 20 megaton verlaagd. De komende jaren zal de uitstoot verder omlaaggaan. Dit komt door strengere wetgeving en optimalisaties van de machines.

Uitstoot filteren

Behalve CO2 worden er nog veel meer gevaarlijke stoffen uitgestoten. Zo komen bedrijven als Tata Steel veelvuldig in het nieuws in verband met de uitstoot van schadelijke stoffen. De uitstoot van schadelijke stoffen is schadelijke voor de natuur en mens in de directe omgeving. Industriële afzuiging is belangrijk om deze schadelijke stoffen uit de lucht te filteren en op te vangen.

Energiebesparing

Grote fabrieken verbruiken enorm veel energie. Door stijgende energiekosten, is de noodzaak om het energieverbruik te verlagen enorm. Steeds meer bedrijven in de industriële sector zijn daarom druk bezig met het vergroenen en verminderen van haar energieverbruik. Het vergroenen van de energie gebeurt onder andere door het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Hoewel de zonnepanelen en windmolens vaak niet voldoende stroom opwekken om een heel fabriek op te kunnen draaien, helpt het zeker mee.

Ook het verlagen van energieverbruik is belangrijk. Zo kan er veel energie bespaard worden door gebruik te maken van energiebesparende oplossingen. Net als bij nieuwbouwwoningen heb je in de industrie ook oplossingen voor industriële warmteterugwinning. Daarmee wordt restwarmte wat vrijkomt tijdens het productieproces, opgevangen en weer hergebruikt. Dit zorgt voor forse besparingen.

Hoewel de industriële bedrijven hard bezig zijn met het verlagen van de CO2-uitstoot en het verminderen van haar energieverbruik, moeten er de komende jaren nog vele stappen gemaakt worden.

Terug naar overzicht

Categoriën

businessissues.nl.nl 2017 2024 | Sitemap | Disclaimer | Privacybeleid |