ICT kostenbesparing door leasing en uitbesteden in het MKB

Het inrichten en in stand houden van een goed functionerende ICT infrastructuur is voor de kleine of middelgrote organisaties even belangrijk als voor grote bedrijven. De kosten die gemoeid zijn met de ICT-infrastructuur staan bij MKB bedrijven meestal niet in verhouding met de omvang. Dat komt onder andere doordat schaalvoordelen niet aan de orde zijn (te weinig werkplekken) of minder goed worden benut (te weinig inkoopkracht). De beperkte omvang rechtvaardigt in vele gevallen niet de instandhouding van een ICT afdeling: als er een ICT afdeling is drukken de personeelskosten zwaar op het beschikbare budget. Men heeft meestal amper tijd en capaciteit om de technologische ontwikkelingen bij te houden. Het management moet bovendien relatief veel tijd spenderen aan operationele kwesties en het selecteren en aansturen van ICT leveranciers.

Automatiseringsontwikkelingen gaan snel

De ontwikkelingen in de automatisering gaan snel. Kennis die vandaag nog actueel is, kan morgen verouderd zijn. Daarom vraagt goed onderhoud en beheer een constante investering in bijscholing en training. Maar zelfs een organisatie met actuele ICT kennis blijft kwetsbaar. Wie neemt de taken over bij ziekte of verlof? Daarvoor kan men geen extra personeel permanent beschikbaar houden. Voor organisaties met een omvang van 25 tot 250 geautomatiseerde werkplekken is er een prima oplossing. Daarmee worden de ICT zorgen u uit handen genomen.

Meer dan alleen uitbesteden

Een al langer bekende mogelijkheid om op ICT kosten te besparen is het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van ICT activiteiten. Deze ‘outsourcing’ was tot voor kort alleen interessant voor grote bedrijven, maar uitbesteden van uw ICT is nu ook bereikbaar voor het MKB. U kunt uw ICT activiteiten – inclusief levering van producten, traditionele telefonie of Voice over IP (VOIP), installatie, asset management, gebruikersondersteuning, security, (preventief) onderhoud en beheer van de complete ICT infrastructuur – als één totaalpakket uitbesteden. Doordat ook de financiering voor u kan worden geregeld (door leasing) kan dit complete pakket aan hoogwaardige dienstverlening tegen een vaste prijs per werkplek per maand worden geleverd, waardoor uw ICT kosten transparant en vooral constant blijven. En u kunt daardoor ook uw financiële middelen volledig inzetten op uw core business.  

Categoriën

De laaste blogs
businessissues.nl.nl 2017 2024 | Sitemap | Disclaimer | Privacybeleid |