Rechten van werknemers en werkgevers

Personeel is een belangrijk kapitaalgoed, want zonder de kennis en vaardigheden van uw personeel zou het niet lukken om uw klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Vraagt u zich daarom ook wel eens af of uzelf onafhankelijk bent of dat uw medewerkers juist afhankelijk zijn van u? De wet gaat algemeen van het laatstgenoemde uit. Zijn er verschillen in inzicht? Dan bent u als werkgever meestal degene die bewijslast moet leveren. Ook wanneer iemand zijn verplichtingen niet nakomt, is het vaak nog maar de vraag of dat niet uw eigen schuld wordt gevonden. Gelukkig zijn er mogelijkheden die er voor zorgen dat u middelen heeft in bijvoorbeeld bovengenoemde situaties, zodat u in zulke gevallen van u af kunt bijten.

Rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Medewerkers hebben veel rechten, maar daar staan natuurlijk ook plichten tegenover. Sterker nog: de plichten staan voorop. Een medewerker stelt immers zijn/haar kennis, vaardigheden en tijd aan u ter beschikking waarna u een beloning in de vorm van een arbeidsvoorwaardenpakket samenstelt. Kortom: een werkgever hoeft zijn verplichtingen in deze zin dus pas na te komen wanneer de werkgever dat ook heeft gedaan: eerst de prestatie, dan de beloning.

Toch krijgen werknemers vaak het gevoel dat medewerkers alleen maar rechten hebben. Zowel werkgeven als werknemen is als basis mensenwerk waar emoties, gevoelens, individuele belangen en intermenselijk contact bij horen. Het stellen van (redelijke) grenzen is erg belangrijk voor werkgevers: doet u dat niet? Dan zal iedereen zijn/haar eigen grenzen stellen en zal er chaos ontstaan. U bent er als ondernemer dus zelf verantwoordelijk voor dat uw werknemers weten waar zij aan toe zijn en waar zij zich aan dienen te houden.

Maak uitgangspunten helder

Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst kunt u het beste al duidelijkheid scheppen over wat u van de medewerker verwacht. Zorgt hierbij dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is die tenminste de volgende basisgegevens bevat:

  • Datum van indiensttreding;
  • Functienaam;
  • Aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd, wel/geen proeftijd);
  • Aantal uren per week;
  • Het salaris;
  • Afspraken omtrent vakantiedagen en vakantiegeld;
  • Slotartikel waarin de werknemer akkoord gaat met de arbeidsovereenkomst.

Wanneer u de relatie met uw werknemer op deze manier vastlegt, zal er geen misverstand ontstaan over de manier waarop de arbeidsovereenkomst is aangegaan en zal er dus ook geen zogenaamd grijs gebied ontstaan.

Categoriën

De laaste blogs
businessissues.nl.nl 2017 2024 | Sitemap | Disclaimer | Privacybeleid |